Adatvédelmi szabályzat

1. Felelős testület és adatvédelmi előadó 

freenet digital GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 32, 10178 Berlin, Németország (a továbbiakban „freenet digital“), képviselik az ügyvezető igazgatói, a freenet csoporthoz tartozó társaság. A freenet csoport adatvédelmi előadójával, aki a freenet digital GmbH adatvédelmi előadóként is szolgál, a kapcsolatot a Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, Németország címen vagy e-mailen a datenschutz@freenet.ag címen lehet felvenni

A freenet digital az adatokat a németországi és az EU-s adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. A „DSGVO” az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) a rövidítése. A „TMG” a német telemédia törvény rövidítése. A „BDSG” a német szövetségi adatvédelmi törvény rövidítése. A „TKG” a német távközlési törvényt jelenti.

Személyes adat alatt egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre („adatalanyra”) vonatkozó információ értendő; egy beazonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve különösen egy olyan azonosítóra hivatkozással azonosítható, mint egy név, azonosítószám, egy online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényezőre való hivatkozással.

2. Adatkezelés: Cél, jogi alap, fogadó felek

Személyes adatot azért kezelünk, hogy felhasználóinkkal és ügyfeleinkkel (DSGVO 6. cikkely 1b pontja és TMG 11-15a pont) megállapodásokat kössünk, és azokat teljesítsük, vagy olyan más célokkal, amelyekhez a felhasználók kifejezetten hozzájárultak (DSGVO 6. cikkelye 1a pont, 7. és 8. pont; TMG 13. § 2. pont). Továbbá, az adatkezelés alapja lehet a freenet digital vagy egy harmadik fél igazolt érdeke, ha és amilyen m értékben az ilyen érdekek nagyobb súllyal esnek a latba, mint a felhasználó polgárjogai és az alapvető szabadságjogai (a BDSG 6. cikkely 1 f és 31. pont).

Csak olyan kívülálló személyes adat kezelőkkel dolgozunk, akik biztosítják a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést. Az ilyen együttműködés külön adatkezelési megállapodáson alapul (DSGVO 28. cikkely). Minden adatkezelésre az Európai Gazdasági Térségben vagy olyan országokban kerül sor, amelyeknek olyan adatvédelmi szintje van, amelyet az Európai Bizottság hivatalosan biztonságosnak ismert el (DSGVO 45. cikkely), vagy olyan vállalatoknál, amelyek az EU-nak az adatvédelemre vonatkozó bevett szerződési pontjain alapuló adatvédelmi garanciákat (DSGVO 46. cikk és 93. cikkely 2. pont), a kötelező érvényű belső adatvédelmi szabályokat (DSGVO 47. cikkely) vagy jóváhagyott magatartási kódexet (DSGVO 40. cikkely) nyújtanak.

2.1 Naplófájlok

Minden webhely-látogatás esetén a látogatóra vonatkozó alábbi adatok közül néhányat vagy mindet feldolgozzuk és naplófájlokban eltároljuk (DSGVO 6. cikkely 1f. bekezdés, TMG 15. § 1. bekezdés):

(1) A használt böngésző típusa és verziószáma
(2) A felhasználó készülékének operációs rendszere
(3) Internetszolgáltató
(4) A felhasználói hozzáférés dátuma és időpontja
(5) A webhely, ahonnan a felhasználó elérte a webhelyünket (utaló)
(6) A felhasználó által a mi webhelyünkön keresztül elért webhelyek

Ezeket az adatokat webhelyünk tartalma terjesztésének és megjelenítésének támogatása, az informatikai rendszereink működőképességének biztosítása és a webhelyünk optimalizálása érdekében kezeljük. A naplófájlok adatait mindig a többi felhasználói adattól elkülönítve tároljuk.

2.2 Regisztráció; felhasználói fiókok

Ha a felhasználók vállalják, hogy a regisztrációjuk keretében megadják a személyes információikat, hogy felmérésekben és nyereményjátékokban vegyenek részt, hírlevélre és/vagy szolgáltatásokra iratkozzanak fel, az adataik a megadott beviteli maszkon belül lesznek továbbítva a freenet digitalhoz (DSGVO 6. cikkely1a és b pont, a DSGVO 88. cikkely, TMG 13. § 2. és 14. pont, BSDG 26. §). Ezek az adatok tartalmazhatják a felhasználónak és a felhasználó által képviselt vállalatnak a teljes nevét és címét, telefonszámokat, e-mail-címeket és a felhasználó által közölt egyéb adatokat.

A regisztráláskor a felhasználó IP-címe, valamint a regisztráció dátuma és időpontja el lesz tárolva a Vene.io szolgáltatással való visszaélés megakadályozása érdekében és azért, hogy a freenet digital tartalmat és szolgáltatásokat nyújthasson. Ezek az adatok nem lesznek továbbítva harmadik felekhez kivéve, ha a freenet digitalt jogszabály kötelezi azok továbbítására. A felhasználók tájékoztatást kapnak az adatbevitel céljáról, mielőtt befejezik a bevitelt.

Felhasználói fiók. A felhasználói fiókok jelszóval védettek. A felhasználók felelnek jelszavaik titokban tartásáért. A freenet digital azt ajánlja, hogy a jelszavakat ne osszák meg senkivel. A freenet digital sohasem kéri el a jelszót váratlan telefonhívások során. A felhasználók bármikor hozzáférhetnek az adataikhoz és azokat módosíthatják, ha bejelentkeznek a felhasználói nevükkel és jelszavukkal. Új jelszót a info-hu@mobileinfo.cc címen lehet kérni, és az kellő időn belül el lesz küldve.

2.3 Kapcsolatba lépés módja a freenet digitallal

Egy beviteli maszkot nyújtunk, amelyen keresztül a felhasználók kapcsolatba léphetnek a freenet digitallal. Alternatívaképpen kapcsolatba léphet velünk a Vene.io webhelyen megadott e-mail-címen. Az ezeken a csatornákon keresztül közölt összes információ, beleértve a személyes információkat automatikusan el lesz tárolva, de kizárólag a felhasználó kérésének kezelése céljából (DSGVO 6. cikkely 1 b és f pont, TMG 14. §).

2.4 Sütik

A sütik kicsi szövegfájlok, amelyeket a böngésző a felhasználó készülékén tárol el (DSGVO 6. cikkely 1f pont, TMG 15. § 3. bek.). A sütik a felhasználó készülékéről a felhasználó által elért webhelyre kerülnek továbbításra, és így lehetővé teszik a felhasználó készülékének felismerését a webhely által. Sütiket a webhelyünk használhatóságának optimalizálásához használunk. A felhasználók a sütiket ki tudják kapcsolni a webböngészőjükben. A meglévő sütiket ki lehet törölni. A sütik kezelésének és törlésének módjáról szóló bővebb információk itt találhatók:

http://www.aboutcookies.org.uk/managing-cookies

2.5 Közösségi média beépülő moduljai és harmadik felek más integrált szolgáltatásai; Linkek harmadik felek webhelyeihez

Webhelyeink tartalmazhatják kívülálló közösségi háló szolgáltatók és más, kívülálló szolgáltatók linkjeit és interaktív beépülő moduljait (DSGVO 6. cikk. 1a és f pont, TMG 13. § 3. pont és 15. § 3. pont).

Nincs befolyásunk harmadik felek olyan webhelyeinek tartalma felett, amelyekhez kapcsolódunk, és ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmakért. Az ilyen interaktív beépülő modulok begyűjthetik, és harmadik félnek elküldhetik az ön IP-címét, azt a tényt, hogy ön ellátogat a webhelyünkre, és sütiket állíthatnak fel a beépülő modul működőképessége érdekében. A beépülő modulok tárhelyét vagy az adott harmadik fél adja, vagy mi adjuk. Harmadik felek beépülő moduljainak használatára viszont minden esetben az ilyen kívülálló szolgáltatók általános feltételei és adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

A beépülő modulok betöltését ön is megakadályozhatja egy szkript-blokkoló segítségével, pl. NoScript: http://noscript.net/

A webhelyeink harmadik felek webhelyeihez és egyéb tartalmaihoz vezető linkeket tartalmazhatnak. A freenet digitalnak nincs, csak az adott harmadik félnek van befolyása az ilyen webhelyek és tartalmak felett. Ennélfogva a freenet digital nem vállalhat felelősséget az ilyen webhelyekért és tartalmakért.

2.6 Google Analytics

A Google Analytics-et, azaz a Google Inc. („Google ") által nyújtott webanalitikai szolgáltatást vesszük igénybe. A Google Analytics „sütiket", az ön számítógépén tárolt és a webhely használatának elemzését lehetővé tevő szövegfájlokat használ. E webhely ön által való használatáról a süti által generált információt rendszerint a Google egyik, az USA-ban lévő szerverére küldik, és ott tárolják. Az IP-névtelenítésnek ezen a webhelyen való aktiválása esetén a Google IP-címének egy része le lesz vágva az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást korábban megkötő egyéb feleknél. Csak kivételes esetekben kerül elküldésre a teljes IP-cím egy Google szerverre az USA-ban, ahol lerövidítik. E webhely üzemeltetője nevében a Google ezeket az információkat felhasználja a webhely ön által történő használatának elemzéséhez jelentéseket állít össze a webhely tevékenységeiről. és más webhellyel és internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt a webhely üzemeltetőjének. Az az IP-cím, amelyet az ön böngészője a Google Analytics keretében küld, nem egyesíthető a Google birtokában lévő más adatokkal. Ön megakadályozhatja a sütik tárolását, ha a megfelelő beállításokat választja a böngészőjén, rámutatunk azonban, hogy ebben az esetben nem használható teljesen e webhely összes funkciója. Ki is terjesztheti ön a süti által generált beszámolót, és megakadályozhatja az ön által használt webhellyel kapcsolatos adatok (köztük az ön IP-címe) eljuttatását a Google-hoz, ha követi az alábbi linket, letölti és telepíti az ott elérhető, böngészőhöz való beépülő modult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2.7 Szerződés előtti és szerződéses adatkezelés

„Készletadatokat” és 2Felhasználási adatokat” szerződés előtti és szerződéses célokból használunk. „Készletadatok” olyan adatokat jelentenek, amelyek a felhasználóval való viszony létesítéséhez, meghatározásához, módosításához és megszüntetéséhez szükségesek (TMG 14. § 1. pont). „Felhasználási adatok” kezelésére kerül sor a vene.io szolgáltatás nyújtása során, ahogy a szolgáltatás nyújtásához és számlázásához szükséges (TMG 15.§ 1. pont). Kívülálló szolgáltatók számlázáshoz való igénybevételekor a (TKG 96. § 1. pontban lévő meghatározás szerint) Készletadatokat és a forgalmi adatokat csak olyan feleknek adjuk át, akik vállalták, hogy megfelelnek a távközlés és az adatvédelem titoktartási elveire vonatkozó összes jogi előírásnak (DSGVO 6. cikkely1b, f pontok, TKG 97. § 1. pont 3. és 4. mondat, TMG 15. § 5. pont).

2.8 Személyazonosító okmányok

A felhasználó által közölt információk igazolása céljából elkérhetjük és lemásolhatjuk a felhasználók személyazonosító okmányait (DSGVO 6. cikkely 1b pont, TKG 95. § 95 4. pont 1. és 3. mondat, Personalausweisgesetz 20. § (német törvény a személyi igazolványról)).

2.9 Jogigények érvényesítése és az ellenük való védekezés

Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatokat pénzbehajtó ügynökségeknek adjunk át jogigények érvényesítése és az ellenük való védekezés céljával (DSGVO 6. cikkely1 b, f és 4. pontok; BDSG 24. § 1. pont, 2.sz.).

3. Adatmegőrzési idő

Általános elvként a személyes információk törlésre kerülnek, amikor a kezelésük indokolt célja teljesült (DSGVO 17. cikkely 1a pont). Ha a kezelésük eredeti céljának elérésén túl is kötelesek vagyunk megőrizni bizonyos adatokat, pl. az iratok archiválására vonatkozó hatályos adóügyi vagy üzleti jogszabályok értelmében, akkor ezeket az adatokat megőrizzük, de bármilyen más célra való felhasználásukat korlátozzuk (DSGVO 18. cikkely 1c pont; Art. DSGVO 17. cikkely 3b. és e. bek., BDSG 35. §, TMG 15. § 4. bek. 2. mondat).

A Készletadatok és a Felhasználási adatok törlésére a TMG 13. §. 4. pontjának megfelelően kerül sor, amikor a felhasználó elhagyja a webhelyeinket vagy egyébként felhagy a szolgáltatásaink használatával.

4. Marketing

A freenet digital és felhatalmazott partnerei időről időre üzeneteket küldhetnek olyan szolgáltatásokról és termékekről, amelyek érdekesek lehetnek a felhasználó számára, ideértve a felhasználónak küldött sms-t, mms-t, push üzenetet, rendes levelet és e-mailt FELTÉVE ÉS CSAK OLYAN MÉRTÉKIG, (a)hogy a felhasználó hozzájárulását adta az ilyen marketing tevékenységekhez. A hozzájárulásokat bármikor vissza lehet vonni az ügyfélszolgálatunknak küldött e-maillel vagy a freenet digital GmbH részére a Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, Németország címre küldött levéllel.

A freenet digital csak a felhasználó által adott hozzájárulás mértékéig használhatja a felhasználó készletadatait és felhasználási adatait a következő célokra:

• Piackutatás
• Termékkutatás
• Ügyfélszolgálat
• Termékek és szolgáltatások reklámozása
• Telemédia szolgáltatások igényekhez szabott kialakítása

A fent ismertetett készletadatok és felhasználási adatok általunk való felhasználásához adott hozzájárulását ön bármikor, a rendes alaptarifáin felüli járulékos költségek nélkül visszavonhatja azokon a csatornákon keresztül, amelyek segítségével mi beszerezzük a felhasználói hozzájárulásokat (pl. levél, e-mail, fax, online).

5. Az adatalanyok jogai

A freenet digital által kezelt összes személyes információval kapcsolatban minden adatalanyt megilleti a tájékoztatás (a DSGVO 15. cikkelye), a helyesbítés (a DSGVO 16. cikkelye), a törlés (a DSGVO 17. cikkelye), a korlátozott kezelés (a DSGVO 18. cikkelye) és az adathordozhatóság (a DSGVO 20. cikkelye) joga. „Adatalany” alatt egy beazonosított személy vagy beazonosítható természetes személy értendő, azaz egy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve különösen egy olyan azonosítóra hivatkozással azonosítható, mint egy név, azonosítószám, egy online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényezőre való hivatkozással.

Ezenfelül az adatalanyok kapcsolatba léphetnek a freenet digital GmbH szabályozásáért felelős szabályozó hatósággal: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, An der Urania 4-10, 10787 Berlin, Németország.

2018.05.23. freenet digital GmbH